Snitcher osoba donosząca policji o dokonanym przez kogoś przestępstwie.

Definicja – co to znaczy snitcher

Snitcher to pejoratywne określenie osoby, która donosi policję o przestępstwie, którego była świadkiem. Nazywając kogoś snitcherem wyraża się pogardę względem takiego zachowania.


Przykłady użycia określenia snitcher

  • – Skąd pały się dowiedziały o naszym włamie?
    – Pewne jakiś snitcher nas przyuważył.
  • – Nie gadasz z Bartkiem?
    – Nie, odkąd się okazało, że to podły snitcher.