Ameba to osoba mało inteligentna, posiadająca niewielką wiedzę.

Definicja – co to znaczy ameba

Amebą nazywamy osobę o niskim ilorazie inteligencji, a także posiadającą niewielką wiedzę. Najczęściej taka osoba nie jest w stanie odpowiedzieć nawet na najprostsze pytania, nigdy nic nie wie ani nie umie. Jest to określenie obraźliwe, mało taktowne, ale nie jest ono wulgarne.


Przykłady użycia określenia ameba

  • – Wiesz ile to jest 9×7
    – Nie pamiętam.
    – Co za ameba.
  • – Pytałem tego twojego kolegi o wyjaśnienie tego twierdzenia, ale sprawiał wrażenie, jakby nie wiedział o co w ogóle pytam.
    – Maćka? Daj spokój, on nigdy nic nie ogarnia, straszna ameba z niego.