Nerd to inaczej: kujon, osoba, która jest uzdolniona w naukach ścisłych, jednakże ma kłopoty w relacjach społecznych.

Definicja – co to znaczy nerd

Słowo nerd zostało wzięte żywcem z języka angielskiego i dosłownie tłumaczy się je jako kujon. Oznacza osobę inteligentną, bardzo uzdolnioną w naukach ścisłych i/lub przyrodniczych: matematyce, fizyce, chemii, biologii, informatyce. Nerd często osiąga bardzo dobre czy wręcz wybitne wyniki w nauce szkolnej lub na studiach. Jednakże taka osoba ma pewne problemy z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji międzyludzkich. Nerd poza szkołą czy wydziałem nie przebywa między ludźmi, wolny czas spędza samotnie w swoim pokoju, często nie potrafi nawet nawiązać prostej konwersacji. Nie należy mylić nerda z geekiem, gdyż ten drugi, również inteligentny potrafi na swój sposób nawiązać pewien rodzaj relacji społecznych. Czasami słowo nerd może być użyte pogardliwie czy też złośliwie, bez związku z tym jaką w rzeczywistości jest osoba określana tym epitetem.


Przykłady użycia określenia nerd

  • – Podoba ci się Mikołaj czy Jacek?
    – Mikołaj! Jacek to nerd, z nikim nie gada, nawet z ziomkami z klasy.
  • – Dawaj zagramy w GW.
    – Nie mogę. Muszę się uczyć do klasówki.
    Nerd!