Perskie oczko to określenie o trzech różnych znaczeniach slangowych:

1) Perskie oczko to nic innego jak odbytnica.

2) Perskie oczko jest kolokwialną nazwą protezy oka.

3) Perskie oczko w mowie potocznej odnosi się do zalotnego mrugnięcia okiem do osoby uznanej za atrakcyjną.

Definicja – co to znaczy perskie oczko

1) Perskie oczko jest młodzieżowym określeniem odbytnicy. Zwrot ten w tym znaczeniu bywa zamiennie stosowany z anglojęzycznym: persian eye.
2) Perskie oczko jest potocznym określeniem szklanej protezy oka. Refleksy światła, jakie odbijały się od powierzchni takiej gałki, sprawiają wrażenie mrugania – stąd kolokwialna nazwa: perskie oczko.
3) Perskie oczko oznacza również tzw. puszczanie oka, czyli zalotne mrugnięcie do osoby uznanej za atrakcyjną fizycznie. Jest to forma flirtu, która w razie odwzajemnienia daje szanse na nawiązanie romansu.


Przykłady użycia określenia perskie oczko

  • – Czemu twoja stara tak dzisiaj jojczała?
    – Hemoroidy ma i perskie oczko ją napierdziela.
  • – Mojego wujka znowu przymknęli za kradzież.
    – Tego z perskim oczkiem?
  • – Boję się do niej zagadać. Co, jeśli mnie zbędzie.
    – Puść jej perskie oczko i wybadaj grunt.