Wsiak to inaczej wieśniak

Definicja – co to znaczy wsiak

Wsiak to skrócona wersja słowa wieśniak. Mianem tym nazywa się osobę pochodzącą ze wsi, a także osoby ubrane bez gustu, wypowiadające się tzw. gwarą wiejską, czyli mające problem z poprawnym posługiwaniem się językiem polskim.


Przykłady użycia określenia wsiak

  • – Masz jakiś piniądz, brakuje mi do coli.
    – Ale z Ciebie wsiak.
  • – Filip to fajny chłopak…
    – Szkoda tylko, że ubiera się jak wsiak.