Określenie pasożyt posiada dwa różne znaczenia potoczne:

1. Pasożyt to określenie osoby żyjącej na koszt innych.

2. Pasożyt to najemca bezprawnie zajmujący czyjś lokal.

Definicja – co to znaczy pasożyt

1. Pasożytem nazywa się potocznie osobę, która utrzymuje się z cudzej pracy, sama nie podejmując żadnej aktywności, aby zmienić swoją życiową sytuację. Jej niezaradność sprawia, że wzbudza litość w innych, dzięki czemu może ich bez końca wykorzystywać.
2. Pasożyt to również osoba bezprawnie zajmująca czyjeś mieszkanie. Nie uiszcza opłat, generując po stronie właściciela lokalu koszty. Wykorzystuje przy tym luki prawne, uniemożliwiające eksmisję bez zapewnienia zastępczego lokalu mieszkalnego.


Przykłady użycia określenia pasożyt

  • – Nie rozumiem, czemu się śmiejesz. Nie uważam, by było coś złego w tym, że ciągle mieszkam z rodzicami.
    – Chłopie, ty masz 40 lat! Pasożytem jesteś, jakich mało.
  • – Co się dzieje z twoim mieszkaniem?
    – Mam pasożyta i nie wiem, jak się go pozbyć.