Pedał wzwodnik jest potoczną nazwą homo erectus, czyli gatunku człowieka z epoki środkowego plejstocenu.

Definicja – co to znaczy pedał wzwodnik

Określenie pedał wzwodnik jest w slangu młodzieżowym przypisywane przedstawicielowi gatunku ludzkiego z epoki środkowego plejstocenu. Nazwę homo erectus, czyli inaczej pitekantrop należy tłumaczyć jako człowiek wyprostowywany. Na mowę potoczną termin ten został przetłumaczony wyjątkowo żartobliwie, za sprawą humorystycznego skojarzenia dwóch jego członów. Homo przełożono na rodzimy język jako pedał (obraźliwa nazwa homoseksualisty), natomiast erectus zinterpretowano jako wzwód męski (erekcja). Stąd homo erectusa młodzież nazywa żartobliwie pedałem wzwodnikiem.


Przykłady użycia określenia pedał wzwodnik

  • – O czym uczycie się teraz na biologii?
    – O pedale wzwodniku i innych jego ziomkach.
  • – Wiesz, że homo erectus miał wzrost 1,4 – 1,8 m? To już prawie tak jak współcześni ludzie.
    – Nie porównuj mnie do pedała wzwodnika.