Albarugolizm wymierny to wyraz zmieniający znaczenie po dodaniu jednej litery.

Definicja – co to znaczy albarugolizm wymierny

Albarugolizm wymierny jest wyrazem, który po dodaniu jednej literki, całkowicie zmienia swoje znaczenie.


Przykłady użycia określenia albarugolizm wymierny

– oko – okoń
– konie – koniec
– hit – shit
– mak – smak
– rak – brak
– moc – mocz