Ścinać bambusa to inaczej masturbować się.

Definicja – co to znaczy ścinać bambusa

Ścinać bambusa to potoczne określenie używane przez płeć męską w odniesieniu do masturbacji. Czasem określenie to odnosi się do masturbacji, której celem jest jak najszybsze dojście.


Przykłady użycia określenia ścinać bambusa

  • – ZW na pół godziny.
    – Co, idziesz ścinać bambusa?
    – Bambusa ścinam w 5 minut!
  • – W ile czasu potrafisz ścinać bambusa?
    – Najszybciej to poniżej minuty!