Bufon to inaczej człowiek zarozumiały.

Definicja – co to znaczy bufon

Bufon to określenie człowieka zarozumiałego, który lubi się przechwalać. Osoby, która swoim zachowaniem pokazuje, że uważa się za lepszą od innych.


Przykłady użycia określenia bufon

  • – Idę nie chce mi się Ciebie już słuchać.
    – Oj prawda w oczy kole.
    Bufon z Ciebie i tyle.
  • – Znowu pokłóciłaś się z Piotrkiem?
    – Daj spokój, bufon z niego.