Słowo trzoda posiada znaczenie potoczne, jak i tradycyjne:

1. Trzoda to pogardliwie o tłumie ludzi.

2. Trzoda to inaczej zwierzęta hodowlane.

Definicja – co to znaczy trzoda

1. Trzoda to pogardliwe określenie na tłum ludzi, który odznacza się brakiem kultury. Określenie wzięło się o trzody chlewnej.
2. W znaczeniu klasycznym trzoda to określenie na grupę zwierząt, zazwyczaj hodowlanych.


Przykłady użycia określenia trzoda

  • – Słyszycie te hałasy?
    – Ta. To ta trzoda za nami…
  • – Czekaj w ogóle cię nie słyszę, bo otacza mnie jakaś trzoda.
    – To zadzwoń potem.
  • – Jak tam twoja trzoda?
    – Bardzo dobrze, wszystkie zdrowe.