Dezaktywacja to pojęcie odnoszące się do omdlenia, utraty przytomności.

Definicja – co to znaczy dezaktywacja

Tego pojęcia możemy użyć w stosunku do kogoś, kto śpi, stracił przytomność lub po prostu odpłynął w swoje myśli i nie kontaktuje z otoczeniem.


Przykłady użycia słowa dezaktywacja

  • – Kamil, ej! Kamil!
    * nie reaguje *
    – Acha… czyli nastąpiła dezaktywacja i utrata kontaktu z bazą…
  • Wczoraj bawiłem się znakomicie, chyba aż za dobrze bo na sam koniec imprezy miałem małą dezaktywację.