Spadaj na palmę walić kokosa to cięta riposta wypowiadana przez kobietę w celu pozbycia się natręta.

Definicja – co to znaczy spadaj na palmę walić kokosa

Spadaj na palmę walić kokosa to popularny zwrot wypowiadany przez kobietę, chcącą pozbyć się natręta, który nie przerywa w staraniach, by ja poderwać. Użycie tego zwrotu sugeruje, by mężczyzna taki zaprzestał zachowywać się irytująco i sam się zaspokoił (przez onanizm).


Przykłady użycia określenia spadaj na palmę walić kokosa

  • – Jesteś aniołem? Bo widziałem, jak spadasz z nieba…
    Spadaj na palmę walić kokosa.
  • – Przyznaj, że chciałabyś, żeby pokrył cię taki byk jak ja.
    Spadaj na palmę walić kokosa.