Dziołcha to inaczej dziewczyna

Definicja – co to znaczy dziołcha

Dziołcha to słowo wywodzące się z gwary śląskiej. Oznacza dziewczynę.


Przykłady użycia określenia dziołcha

  • – Ty zawsze byłaś taka szwarna dziołcha!
    – A dziękuję Pawełku, kochany jesteś!
  • – Co tam twoja dziołcha w chałpie porabia?
    – Pewnie przygotowuje krupnioki na grilla.