Bumelant to osoba wymigująca się od pracy lub wagarowicz.

Definicja – co to znaczy bumelant

Bumelant to określenie odnoszące się do osoby, która nie lubi pracować i robi wszystko, aby tej pracy uniknąć. Najczęściej zrzuca on swoje obowiązki na współpracowników. Bumelant może być także osobą bezrobotną przez długi czas, żyjącą na tzw. zasiłku.
Określeniem bumelant nazwać możemy także ucznia, który bardzo często opuszcza lekcje. Innymi słowy jest to tzw. wagarowicz.


Przykłady użycia określenia bumelant

  • – Czemu nie jesteś w pracy?
    – Powiedziałem, że jestem chory.
    – Ale z Ciebie bumelant.
  • – Krzysiek znowu nie przyszedł na matmę.
    – Bo to bumelant jest.