Zw to inaczej zaraz wracam.

Przykłady użycia zwrotu zw

  • Zw, muszę iść na chwilę z psem bo już mi tu zaraz nie da spokoju.
  • Zaczekaj bo ktoś mi uparcie dzwoni do drzwi, mimo że nikogo się nie spodziewam. zw