Chachar to określenie na łobuza lub urwisa.

Definicja – co to znaczy chachar

Chachar z gwary śląskiej oznacza włóczęgę, lub człowieka pochodzącego z niższych warstw społecznych. Porównuje się to do stereotypowego chłopa. Dzisiaj określenie to używa się bardziej w kontekście łobuza czyurwisa.


Przykłady użycia określenia chachar

  • – Kaj żeś się włóczył chacharze jeden?
  • – Pieruńskie chachary znowu mi tu bruździć zaczęły.