FYI – skrót od angielskiego For Your Information, czyli w wolnym tłumaczeniu dla Twojej wiadomości.

Definicja – co to znaczy FYI

FYI (ang. For Your Information) – skrót oznaczający dla twojej wiadomości, używany często jako element zdania, mającego na celu przekazać jakąś informację, lub w korespondencji mailowej. W przypadku korespondencji mailowej często używany w wiadomościach przekazywanych dalej, wstawiane w temacie lub przed treścią przekazywanej wiadomości. Oznacza, że nadawca uznał zawartość maila, jakiego otrzymał, za istotną również dla osoby, której go przekazuje dalej.


Przykłady użycia zwrotu FYI

  • Jak będziecie planować wakacje, pamiętajcie, że ja nie zamierzam spać pod namiotem FYI.
  • FYI, jak jeszcze raz zjesz moją czekoladę z lodówki, to cię zdzielę patelnią.