Nietomny to inaczej: nieprzytomny, osoba, która jest ospała, nieobecna, zamulona.

Definicja – co to znaczy nietomny

Określenia nietomny używa się wobec osoby, która jest wyraźnie senna, może być też nierozgarnięta czy nieobecna. Jest to skrócona wersja przymiotnika nieprzytomny i ma prawie identyczne znaczenie, poza tym, że nieprzytomny oznacza również człowieka, który stracił świadomość, natomiast nietomny stosuje się raczej wobec osób jako tako przytomnych.


Przykłady użycia określenia nietomny

  • – Zróbmy jeszcze rajda.
    – Nic z tego. Już 24:00, rano będę nietomny.
  • – Ale jaja! Marek wpadł na ścianę!
    – Ten to jest nietomny.