Zbok jest potocznym określeniem zboczeńca.

Definicja – co to znaczy zbok

Zbokiem potocznie nazywa się osobę (kobietę lub mężczyznę), której zachowania i preferencje seksualne odbiegają od norm społecznie akceptowalnych. Zwykle określenia tego używa się w kontekście dewiacji psychopatycznych na tle seksualnym.


Przykłady użycia określenia zbok

  • – Twojego sąsiada wyprowadzają w kajdankach.
    – Wreszcie przymkną tego zboka.
  • – Nie uwierzysz! Przed chwilą jakiś koleś się przede mną obnażył.
    – Gzie jest ten zbok? Trzeba natychmiast zadzwonić na policję.