Trochu to inaczej trochę

Definicja – co to znaczy trochu

Trochu to nieco bardziej potoczna wersja słowa trochę.


Przykłady użycia określenia trochu

  • – I co, będziesz za nami tęsknił?
    Trochu na pewno.
  • – O widzę, że trochu ci się przytyło ostatnio.
    – Daj mi spokój!