Zady i walety jest to młodzieżowa wariacja zestawienia słów: wady i zalety.

Definicja – co to znaczy zady i walety

Zady i walety jest sformułowaniem tożsamym znaczeniowo z: wady i zalety. Stanowi młodzieżową wariację językową, polegającą na zamianie pierwszych liter obu tych słów. W efekcie tego powstaje zbitek dwóch nowych wyrazów, które również funkcjonują na gruncie mowy ojczystej, choć mają odmienne znaczenie. Całe sformułowanie zady i walety ma znaczenie analogiczne jak wady i zalety, choć każde ze słów rozpatrywane osobno, ma inne znaczenie.


Przykłady użycia określenia zady i walety

  • – Lepiej iść na socjologię czy kulturoznawstwo?
    – Każde rozwiązanie ma swoje zady i walety. Sam musisz zadecydować.
  • – Coś jeszcze dodać do tego wypracowania?
    – Może wypisz jakieś zady i walety?