Sztos z dostawą to potoczna nazwa dobrego (mocnego) narkotyku.

Definicja – co to znaczy sztos z dostawą

Sztosem z dostawą młodzież (zwłaszcza ze środowiska narkotykowego) nazywa w mowie potocznej narkotyki dobrej jakości, a więc mocne. Najczęściej określenie to odnosi się do amfetaminy.


Przykłady użycia określenia sztos z dostawą

  • – Dobre to? Działa?
    Sztos z dostawą.
  • – Pasował ci ten towar ostatnio?
    Sztos z dostawą!