Masno mi oznacza, że bardzo dobrze mi.

Definicja – co to znaczy masno mi

Masno mi oznacza po prostu bardzo dobrze mi, czyli gdy wszystko idzie po naszej myśli i układa się, jest fajnie.


Przykłady użycia określenia masno mi

  • – Ale ty masz odleciany wzrok.
    – Bo masno mi.
  • – I jak? Czujesz jak daje w banie?
    – O kur*a, stary, już masno mi!