AFP to „away from phone”, czyli z dala od telefonu.

Definicja – co to znaczy AFP

AFP jest bardzo bliskie AFK, czyli away from keyboard — z dala od klawiatury. Dzisiejsze telefony nie mają zazwyczaj fizycznych klawiatur, ale dają możliwości komunikacyjne. AFP oznacza to, że nie ma nas lub nie będzie nas zaraz przy telefonie.


Przykłady użycia akronimu AFP

  • – Dobra, ja będę AFP zaraz, bo będę prowadził.
    – To daj znać, jak dojedziesz.
  • – Ej, pomożesz mi?
    – Teraz jestem AFP, daj mi kilka minut.