Źą oznacza to samo, co ziom.

Definicja – co to znaczy źą

Źą to zwrot, którego możemy użyć do naszego ziomka. Oznacza dokładnie to samo, co ziom. Wyraża luzacki styl bycia.


Przykłady użycia określenia źą

  • – Elo źąąą, idziemy od klubu?
    – No jasne, z przyjemnością!
  • – Idziemy zajarać na przerwie?
    – No pewnie źą.