I wtedy mama cię obudziła to zwrot używany, kiedy ktoś zmyśla, mówi nieprawdę.

Definicja – co to znaczy i wtedy mama cię obudziła

I wtedy mama cię obudziła to potoczne wyrażenie, którego używany wobec absurdalnej, mocno naciąganej wypowiedzi danej osoby. Stosowanie tego zwrotu ma na celu wyrażenie naszego sceptycznego stosunku oraz zdemaskowanie naszego rozmówcy.


Przykłady użycia określenia i wtedy mama cię obudziła

  • – Dostałem 6 ze sprawdzianu z chemii!!!
    – Ta i wtedy mama cię obudziła
  • – Zgłosiłam się do następnej edycji Mam Talent.
    I wtedy mama cię obudziła