Wymaksowany to coś co jest na maksymalnym, niemożliwym do poprawy poziomie, np. postać w grze może mieć wymaksowaną siłę jeśli maksymalna liczba punktów siły to 100 i dokładnie tyle punktów siły posiada postać.