Określenie szambiara posiada dwa różne znaczenia:

1. Wóz wywożący szambo

2. Dziewczyna, która źle się prowadzi

Definicja – co to znaczy szambiara

1. Szambiara to określenie na wóz służący do wywozu nieczystości.
2. To także wulgarne określenie na dziewczynę, która źle się prowadzi, kobietę łatwą i puszczalską.


Przykłady użycia określenia szambiara

  • – Uważaj, prawie przejechała cię szambiara.
  • – Znowu ma nowego chłopaka? Straszna z niej szambiara.