Określenie sztruks posiada zarówno znaczenie klasyczne jak i slangowe:

1. Tkanina

2. Ściema, wkręta

Definicja – co to znaczy sztruks

1. Tkanina o specyficznej, prążkowanej fakturze. Ze sztruksu wykonuje się głównie spodnie i marynarki.
2. Slangowo sztruks oznacza też kłamstwo, ściemę, nieudolną wkrętę.


Przykłady użycia określenia sztruks

  • Z czego masz te spodnie? Są bardzo fajne, co ty pierwszy raz widzisz sztruks?
  • – Powiedział mi, że niby psy węszyły u niego na chacie i dlatego nie możemy już się tam spotykać na palenie.
    – Ja myślę, że to jeden wielki sztruks, typek po prostu boi się starych, chrzanić go, dziś możemy jarać u mnie, bo mam wolną chatę.