Umowa zbrojeniowa jest określeniem oznaczającym potocznie deklarację współpracy pomiędzy dwiema osobami bądź grupą osób.

Definicja – co to znaczy umowa zbrojeniowa

Określenie umowa zbrojeniowa ma pozytywny wydźwięk i odnosi się do ustnej deklaracji wzajemnej pomocy. Nie jest to przy tym pakt zawierany raz na zawsze, a wyłącznie na potrzeby konkretnej sytuacji, jak choćby ważny egzamin.
Umowa zbrojeniowa może dotyczyć zarówno dwóch osób, jak i całej grupy w zależności od potrzeb i okoliczności.


Przykłady użycia określenia umowa zbrojeniowa

  • – Masz jakiś pomysł jak zdać sprawdzian z chemii?
    – Ja nauczę się pierwszej połowy zagadnień, a ty drugiej i zawrzemy umowę zbrojeniową.
  • – Może zrzucimy się po dyszce i obstawimy tego konia. Jak wygra, to podzielimy się zyskiem połowie.
    – Pasuje mi ta umowa zbrojeniowa.