Pauperyzacja to nazwa zjawiska ubożenia społeczeństwa.

Definicja – co to znaczy pauperyzacja

Pauperyzacja jest zjawiskiem obniżania się stopy życiowej społeczeństwa. Dotyczy ono zarówno jednostek, jak i całej zbiorowości.
Pojęcie to ma zastosowanie w szczególności w przypadku przejścia klasy średniej do klasy niższej lub podklasy, gdy ubożenie jest nagłe i przez to wyraźne.


Przykłady użycia określenia pauperyzacja

  • – Co się wyprawia w twojej gminie?
    – Co mam ci powiedzieć – pauperyzacja.
  • – Myślisz, że sytuacja w kraju się poprawi?
    – Przygotuj się na pauperyzację.