Natrackać oznacza nabłocenie gdzieś

Definicja – co to znaczy natrackać

Natrackać gdzieś można, przynosząc błoto z zewnątrz (na przykład na butach, gdy pogoda nie sprzyja i jest wiele kałuż). Czasownik ten dotyczy nabrudzenia w jakimś miejscu tym właśnie błotem.


Przykłady użycia określenia natrackać

  • – Coś mi tu tak natrackał?
    – Przepraszam, zapomniałem wyczyścić buty.
  • – Musisz mi zawsze natrackać w domu?
    – Tym razem miałem czyste buty!
    – Właśnie widzę…