Truć dupę to wulgarny zwrot, którego używa się gdy ktoś nam przeszkadza.

Definicja – co to znaczy truć dupę

Truć dupę to bardzo często używany zwrot. Używa się go, w przypadku gdy ktoś przeszkadza nam w bardzo natarczywy sposób, np. nie przyjmuje naszej dezaprobaty i ciągle zadręcza nas, mając nadzieję, że zmienimy zdanie.


Przykłady użycia określenia truć dupę

  • – Mamo, mamo no weź się zgódź, proszę!
    – Powiedziałam – nie! Przestań mi już truć dupę.
  • – Co tam?
    – A nic, siostra cały dzień truje mi dupę, żebym pomógł jej w przygotowywaniu imprezy dla niej przyjaciółki…