Uciesz oznacza spontaniczną radość z sytuacji, wydarzeń bądź obecności jakiejś osoby.

Definicja – co to znaczy uciesz

Uciesz jest określeniem stosowanym w celu zaakcentowania radości, bądź poczucia szczęścia w związku z zaistniałymi okolicznościami. Jest to stan krótkotrwały i nie odnosi się do usposobienia danej osoby, a jedynie jej chwilowego pozytywnego nastroju.


Przykłady użycia określenia uciesz

  • – Zdałem ostatni egzamin. Mam wreszcie wakacje i to bez poprawek.
    – No widzę właśnie, że masz uciesz.
  • – Stara, zaręczyłam się przed chwilą.
    – To teraz rozumiem skąd ten uciesz.