Ale wkręt to wkręcenie kogoś, nabranie.

Definicja – co to znaczy ale wkręt

Ale wkręt to zwrot określający sytuację, w którym jedna osoba wkręciła, nabrała drugą. Zwrot ten podobny jest do ale prank czy ale wkręta. Jest to zażartowanie, ale nie złośliwe.


Przykłady użycia określenia ale wkręt

  • – Nabrałem wczoraj Martę, że Pani rozdawała sprawdziany i dostała z maty jedynkę, haha!
    Ale wkręt, no nieźle, haha.
  • – A pamiętasz jak rok temu wkręciliśmy Maćka, że w piątki nie ma pierwszej lekcji?
    – Ta, ale to był wkręt. Przecież on by prawie nie zdał gdybyśmy mu nie powiedzieli, że go wkręciliśmy.