Taszczy to odmienione słowo w 3os. l.poj. cz. teraź. pochodzące od bezokolicznika taszczyć, który oznacza niesienie czegoś ciężkiego, niewygodnego, sprawiającego udrękę.

Definicja – co to znaczy taszczy

Taszczy to po prostu odmienione słowo czasownika taszczyć, które potocznie oznacza – dźwigać lub ciągnąć coś ciężkiego. Powszechnym synonimem tego wyrazu, który również występuje w slangu, jest tachać.


Przykłady użycia określenia taszczy

  • – Co on tam tak taszczy?
    – Nie wiem, ale pomóżmy mu, bo wygląda na ciężkie.
  • – Patrz na nią! Biedna taszczy sama cały bagaż.
    – Sama tak chciała!