Słowo dolan posiada dwa niezależne znaczenia potoczne:

1. Dolan to potoczne określenie pieniędzy. Najczęściej odnosi się do złotówek.

2. Dolan to również nazwa bohatera mema – upośledzonej wersji Kaczora Donalda.

Definicja – co to znaczy dolan

1. Dolan to określenie podchodzące oczywiście od dolarów. W mowie potoczne najczęściej jest stosowane wymiennie ze złotówkami. Jeden dolan to złotówka.
2. Dolan to również nazwa bohatera głupkowatych komiksów-memów, przedstawiająca zmodyfikowaną, jakby upośledzoną formę Kaczora Donalda.


Przykłady użycia słowa dolan

  • – Ku*wa, jak te fajki drożeją, niedługo trzeba będzie od ruskich kupować.
    – Ile za nie dałeś?
    – 18 dolanów! Rozbój w biały dzień!
  • – Obczaj ten mem z Dolanem, niezła beka.