Dop to skrót stosowany w szkolnictwie. Oznacza ocenę: dopuszczający czyli dwóję.

Definicja – co to znaczy dop

Nauczyciele wystawiający ocenę za sprawdzian zazwyczaj korzystają ze skrótów: Ndst (niedostateczny), Dop (dopuszczający), Dst (dostatateczny), Db (dobry), Bdb (Bardzo Dobry) oraz Cel (Celujący).


Przykłady użycia słowa dop

  • – Co dostałeś ze sprawdzianu z fizyki?
    Dopa.
    – UUU, to słabo…
    – Dlaczego? Ja ten przedmiot chcę tylko zdać. Dop mi wystarczy w zupełności.
  • – Co masz ze sprawdzianu?
    Dop jak zawsze, grunt, że kiblowanie mi nie grozi.

Dop – analiza i ciekawostki

O ile w przypadku szkoły podstawowej i średniej, dop jako dwója wystarczy do zaliczenia przedmiotu, o tyle na studiach, gdzie obowiązuje skala 2-5, dwója to ocena niedostateczna i oznacza oblanie.