Ssijże jajca to zwrot, który oznacza to samo, co: „odwal się”.

Definicja – co to znaczy ssijże jajca

Zwrot ssijże jajca możemy wykorzystać w odniesieniu do osób, które są dla nas niekulturalne i obrażają nas.


Przykłady użycia określenia ssijże jajca

  • – Ty parówiarzu chędożony!
    – A ssijże jajca i wypad z baru!
  • – To prawda, że twoja stara jest równie głupia, co ty?
    Ssijże jajca swojego starego leszczu.