Smucić konia to masturbacja mężczyzn dla poprawienia nastroju.

Definicja – co to znaczy smucić konia

Smucić konia oznacza w mowie potocznej młodzieży masturbację mężczyzn przy obniżonym samopoczuciu.
Onanizm ma na celu wówczas poprawę nastroju i częściowe rozładowanie napięcia i w istocie nastrój ulega bardziej lub mniej wyraźnej poprawie.


Przykłady użycia określenia smucić konia

  • – Strasznego mam doła po tej niezdanej maturze.
    – Będziesz smucił konia na poprawę humoru?
  • – Co robisz, że masz zawsze taki dobry humor?
    Smucę konia, gdy dopada mnie przygnębienie.