Stół durczokowy to frazes, który możemy przetłumaczyć jako: przyganiał kocioł garnkowi.

Definicja – co to znaczy stół durczokowy

Chyba każdy pamięta słynne już słowa Kamila Durczoka o upie*dolonym stole. Dziennikarz nie wiedział, że jest nagrywany, a film szybko trafił do sieci i telewizji. Dziennikarzowi zarzucono to, że zamiast samemu wyczyścić stół zgania to na innych (biednego Rurka). Określenie stół durczokowy odwołuje się zatem do hipokryzji, dwulicowości.


Przykłady użycia określenia stół durczokowy

  • – Ty zawsze wychodzisz z imprezy zarzygany i ubzdryngolony, jak tak można?
    – Ku*wa z ciebie to też stół durczokowy. Odezwał się kwiat czystości i trzeźwości.
  • – Haha, ale z ciebie nieogar!
    – No odezwał się stół durczokowy, co bez mamusi zakupów nie zrobi!