Wyrażenia ojej używamy głównie w dwóch poniższych sytuacjach:

1. Komentując, gdy coś nam się nie uda.

2. Gdy kogoś chcemy ośmieszyć (wymawiane jest wówczas na ogół w sposób sarkastyczny).