Rizz jest anglojęzycznym odpowiednikiem polskiego zwrotu „mieć branie”, co oznacza mieć duże zainteresowanie u płci przeciwnej (lub rzadziej – tej samej).