Do h*ja pana to określenie wyrażające dezaprobatę i zdenerwowanie sytuacją.

Definicja – co to znaczy do h*ja pana

Zwrotu do h*ja pana używamy w odniesieniu do irytującej nas sytuacji lub rzeczy. Warto nadmienić, że jest to zwrot z błędem. Prawidłowy zwrot brzmi do ch*ja pana.


Przykłady użycia zwrotu do h*ja pana

  • – Jak tam? Znowu jedyneczka z polskiego wpadła?
    – Odwal się do h*ja pana.
    – To się piszę prze ch dzbanie.
  • Do h*ja pana ścisz tą muzykę, bo piętro niżej słyszę każdy wers tych twoich pato rapsów.