Ponglish to rodzaj slangu, którego istotą jest hybryda dwóch języków: polskiego i angielskiego.

Definicja – co to znaczy ponglish

Ponglish to określenie na slang, którym posługują się przeważnie Polacy na emigracji (szczególnie w USA czy UK). Powstał on na zasadzie zmieszania się dwóch języków: polskiego i angielskiego. Najbardziej charakterystyczna jest sytuacja, gdy do zdania gramatycznie poprawnego w języku polskim wplata się spolszczone słówko angielskie, np. Idę na brejk (break: przerwa). Można również spotkać się ze spolszczeniem angielskiego słówka, które zmieniono tak, aby gramatycznie pasowało do zdania w języku polskim, np. Na co tak lukasz (look: patrzeć)? Istnieje bardzo wiele sposobów na stworzenie takiego zjawiska językowego. Ponglisha używa się zarówno celowo (najczęściej w formie żartu), jak i bezrefleksyjnie, gdy staje się już trwałą naleciałością.


Przykłady użycia określenia ponglish

  • – O maj gat! Muszę koniecznie zabrać cię do tego nowego szopa!
    – O stara, pół roku w Londynie i już mówisz ponglishem.
  • – Obczaiłeś już ten nowy mjuzik, który ci przesłałem?
    – Tak, ale przestać mówić tym ponglishem