Pitacha to slangowe określenie pieniędzy, hajsu, forsy, mamony.