Defenestracja to inaczej wyrzucenie czegoś lub kogoś przez okno.

Definicja – co to znaczy defenestracja

Defenestracja to akt wyrzucenia kogoś lub czegoś przez okno. Nazwa pochodzi od łacińskich słów de (od) + fenestra (okno). Może przybrać ona formę grupową, być aktem zabójstwa lub upozorowanego samobójstwa. Najbardziej znana w historii jest defenestracja praska.


Przykłady użycia określenia defenestracja

  • – Jutro sprawdzian z chemii umiecie coś?
    – Nic. To w ogóle do głowy nie wchodzi.
    – To może defenestracja zbiorowa?
  • – Jutro historia było coś zadane?
    – Trzeba się nauczyć o defenestracji praskiej.