Patrzeć się jak drozd na radiator jest sformułowaniem oznaczającym wpatrywanie się w coś lub kogoś z uwielbieniem.

Definicja – co to znaczy patrzeć się jak drozd na radiator

Zwrot patrzeć się jak drozd na radiator odnosi się do sytuacji, gdy ktoś wpatruje się w osobę lub przedmiot z bezkrytycznym uwielbieniem. Jest to więc synonim dla: adorować lub ubóstwiać.


Przykłady użycia określenia patrzeć się jak drozd na radiator

  • – Jestem z nią dopiero tydzień, ale już wiem, że to ta jedyna.
    – Widać, żeś się zabujał. Patrzysz się na nią jak drozd na radiator.
  • – Zobacz na tę technikę, na połączenie kolorów, te delikatne pociągnięcia pędzlem.
    – To tylko obraz, a ty patrzysz na niego jak drozd na radiator.