Dostać pie*dolca to inaczej zwariować, stracić nad sobą panowanie.

Definicja – co to znaczy dostać pie*dolca

Dostać pie*dolca można z wielu powodów, np. za sprawą długiego siedzenia w samotności lub przebywania w miejscu, gdzie puszczana jest głośna muzyka, której się nie lubi. To inaczej zwariować, stracić nad sobą kontrolę.


Przykłady użycia określenia dostać pie*dolca

  • – Może wrócimy wcześniej jednak?
    – Zdecydowanie, jeszcze dzień w tej dziurze i dostanę pie*dolca.
  • – Idziesz z nami wieczorem do klubu?
    – Nie, sory, ale ja od tej muzyki pie*dolca dostaję.